Onze leveringsvoorwaarden

Onze aanbiedingen en contracten voor levering worden vastgelegd in een raamovereenkomst en indien van toepassing aangevuld met deelovereenkomsten. Alle andere voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Voor meer informatie over onze voorwaarden kun je contact opnemen via deze link.