Privacybeleid Reports BV

Versie: mei 2018

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we van je verzamelen, bijvoorbeeld als je deze website bezoekt. We gebruiken deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen deze verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Reports BV respecteert de privacy van eenieder en draagt er zorg voor dat alle verwerkte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Reports BV heeft dit privacy beleid opgesteld ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Reports BV.

Persoonsgegevens

Reports BV kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Reports BV en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, via de mail of telefonisch verstrekt.

Bij Reports BV kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor-en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Reports BV verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Reports BV, zoals:

  • Het informeren over activiteiten en aanbiedingen van Reports BV
  • Het analyseren van gegevens om informatie en aanbiedingen van Reports BV zoveel mogelijk af te stemmen op je interesses.

Als je deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kun je je zelf uitschrijven via deze link of met behulp van de desbetreffende link in de uiting.

Reports BV zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, hierover word je voorafgaand geïnformeerd.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL-verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Reports BV gebruik maakt van een SSL-certificaat. De gegevens worden gemaild naar Reports BV, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van je persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Daarbij nemen wij de wettelijke termijn in acht (iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht)). Je persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk, zij worden verwijderd of geanonimiseerd, zodat zij niet langer toegankelijk zijn voor derden.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Reports BV maakt gebruikt van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Twitter en LinkedIn en Youtube. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Reports BV maakt op deze website gebruik van functionele cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookies op je computer.

Google Analytics

Reports BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Reports BV.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Reports BV heeft hier geen invloed op.

Reports BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Reports BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Ook heb je het recht om bezwaar te maken of je toestemming in te trekken. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen via deze link, of door te mailen naar privacy@reports.nl.

Reports BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Voor meer informatie of klachten over privacy, kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Disclaimer

Reports BV is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://www.reports.nl is de website van Reports BV. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 39093660. E-mailadres: privacy@reports.nl