DATA SLIM BIJ ELKAAR BRENGEN

De kans is heel groot dat je verschillende administratieve systemen en zorgprogramma’s gebruikt om gegevens vast te leggen en bewaren. Om datagedreven te kunnen sturen is het zaak deze gegevens op één centrale plek te krijgen waar je altijd veilig bij kunt. Dat hoef je niet zelf te doen. In het Reports Zorgplatform koppelen we makkelijk alle databronnen die jouw zorgorganisatie gebruikt. En werken we gegarandeerd volgens de meest recente regels rond privacy en informatiebeveiliging.

DATA OP ORDE

Slim gegevens koppelen en ontsluiten
Toegang tot alle data, veilig op één plek
Iedereen kijkt naar dezelfde informatie
 Dataclassificatie geeft inzicht in beveiliging
Voldoen aan de AVG

SLIM STEKKEREN MET JOUW DATABRONNEN

Het begint allemaal met de data die er al is. Want we willen geen nieuwe databronnen in het leven roepen. In het Reports Zorgplatform ontsluiten we met slimme ‘connectoren’ makkelijk gegevens uit jouw databronnen. Binnen een dag regelen we dat. En is er nog geen automatische stekker voor het pakket waar jouw zorgorganisatie mee werkt? Dan zorgen we dat deze er komt.

VOLDOEN AAN WETTEN EN REGELS

De Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) moet iedereen het vertrouwen geven dat er alles aan gedaan wordt om persoonsgegevens te beschermen. Ook jouw organisatie moet aan deze privacywet voldoen. Wij ook. Daarom werkt het Zorgplatform helemaal volgens de regels van de AVG en stellen we een Dataclassificatierapport op om inzicht te geven in het beveiligingsniveau van te verwerken data. Het betekent ook dat we alle data versleuteld (met encryptie) verwerken en opslaan. En we altijd kritisch kijken naar hoe persoonsgegevens in rapportages en dashboards worden gebruikt.

Marion de Waard

088-020 86 00
marion.de.waard@reports.nl