EENVOUDIGER REGISTREREN

Registratielast verminderen en kwaliteitsinformatie naar boven halen begint met het samenbrengen van gegevens die er al zijn. In registratiesystemen, elektronisch patiëntendossiers (EPD) en planningssystemen. De Datahub in het Reports Zorgplatform brengt alle gegevens slim bij elkaar, controleert de data en stuurt één datastroom veilig naar de registratiedatabase in het Zorgplatform.

REPORTS ZORGPLATFORM DATAHUB

Tijd besparen, zonder extra registratielast
Slim gegevens koppelen en ontsluiten
Alle data op één plek
Data veilig aanleveren en uitwisselen
Voldoen aan wettelijke registratieverplichting

MINDER HANDEN, BETERE REGISTRATIES

Het Reports Zorgplatform maakt registraties eenvoudiger. Door data die er al is slim samen te brengen, te controleren op volledigheid en kwaliteit en beschikbaar te stellen. Voor analyses en rapportages. En voor automatische aanlevering aan ziekenhuizen en registers zoals de Nederlandse Hart Registratie. Zo helpt het Reports Zorgplatform registratieproblematiek uit de wereld. En kom je de wettelijke afspraken over het eenduidig registreren en vastleggen van gegevens voor uitwisseling meteen na.

DATA VEILIG AANLEVEREN EN UITWISSELEN

Het Reports Zorgplatform voor Registraties is een geautomatiseerde omgeving waarin jij en wij met privacygevoelige gegevens werken. Dan weegt informatiebeveiliging terecht zwaar. Maar dat betekent niet dat we de data niet kunnen gebruiken voor betere zorg. We moeten ons alleen houden aan de wetten en regels die daarvoor gelden. Reports is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. En met ZorgTTP zorgen we ervoor dat aanbieders en vragers van privacygevoelige data veilig (versleutelde) gegevens via het Zorgplatform kunnen uitwisselen.

Marico van Leeuwe

088-020 86 00
marico.van.leeuwe@reports.nl