Onze leveringsvoorwaarden

Onze aanbiedingen en contracten worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met -indien van toepassing- aanvullende deelovereenkomsten, verwerkersovereenkomst en -register. Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 39093660. Alle andere voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Voor meer informatie over onze voorwaarden kun je contact opnemen via deze link.