BETER VOOR ELKAAR

Het Reports Zorgplatform geeft je niet alleen de stuurinformatie die je nodig hebt. Het geeft je ook inzichten om te delen. Om samen met zorgaanbieders die het Zorgplatform ook gebruiken andere invalshoeken te zien en met elkaar te anticiperen op het (on)bekende. Dat te vertalen naar concrete verbeteracties en de kosten te delen. Zo krijgt ieder idee om het morgen beter te doen nu al een kans. Zonder steeds opnieuw het wiel uit te vinden.

REPORTS SHARE IN CARE

Datakwaliteit verbeteren
Sensorinformatie integreren
Budgetten forecasten zonder data scientist
Instroom en doorstroom voorspellen
Enquêtemodules voor kwaliteitsrapportages

VOLOP KANSEN VOOR BETERE ZORG

De gedachte achter Share in Care is dat alle gebruikers van het Reports Zorgplatform kennis en stuurinformatie onderling en zelfs ketenoverstijgend kunnen uitwisselen. Want als de informatie er toch is, kun je het maar beter goed gebruiken. Om prestaties met andere zorgaanbieders te vergelijken, van elkaar te leren en samen impact te maken op de kwaliteit van zorg. Door in de praktijk bewezen rapportages en dashboards in de Zorgplatform bibliotheek uit te wisselen. En die bibliotheek met elkaar uit te breiden voor nieuwe initiatieven en nog betere ideeën.

ALTIJD SAMEN EEN STAP VOORUIT

Het Reports Zorgplatform sluit altijd aan bij wat er nog niet is, maar wel gaat komen. Want zorgen doen we tenslotte ook morgen voor elkaar. Zo helpt de Reports Data Auditor de kwaliteit van data te verbeteren en de betrouwbaarheid van rapportages te waarborgen. Zijn er enquêtemodules voor kwaliteitsrapportages om op basis van feedback van cliënten gerichte verbeterplannen te maken. En kun je ook denken aan het integreren van sensorinformatie (IoT) en het helder voorspellen van budgetten en de in- en doorstroom van cliënten. Allemaal mogelijk door jouw input te combineren met wat bij andere zorginstellingen goed werkt. Of straks kan.

VOOR MINDER KOSTEN DAN MAATWERK

De inkomsten uit het Reports Zorgplatform abonnement zetten we in voor kennisdeling. Dat betekent dat we in de praktijk bewezen dashboards beschikbaar stellen aan alle gebruikers van het Zorgplatform. Je plukt een dashboard uit de Zorgplatform bibliotheek, en laat deze rapportage los op je eigen data. Dan zie je meteen of de informatie ook voor jouw vraag verhelderend werkt. En zo eenvoudig als dat klinkt, is het ook. Zo creëren we met elkaar een uniek kennisplatform waar bewezen stuurinformatie beschikbaar is tegen een fractie van de kosten van een maatwerkoplossing.

Marion de Waard

088-020 86 00
marion.de.waard@reports.nl