VEILIGHEIDSREGIO’S

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIGE SAMENLEVING

Reports helpt Veiligheidsregio’s optimaal te sturen. Door met interactieve rapportages actueel inzicht te geven in processen en prestaties. Zo blijven brandweer, ambulancediensten, meldkamers, Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) en Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) in control. Samen de strijd aangaan tijdens evenementen of (opgeschaalde) incidenten, daarbij de noodzakelijke hulp verlenen én veiligheid handhaven vraagt wel om meer. Daarom maken we het mogelijk om het inzicht te vertalen naar optimale samenwerking tussen kolommen onderling. En geven we ieder idee om het morgen nog beter te doen het liefst vandaag al een kans. Wat zie jij?

VEILIGHEIDSREGIO'S WERKEN MET REPORTS AAN

Risicobeheersing en rampenbestrijding via ketenbrede uitwisseling van stuurinformatie
Analyse prestaties, efficiency, werkdruk, uitruktijden en incidenten
Betere preventieve maatregelen
Stuurinformatie voor interne organisatie en ketenpartners
Operationele informatie tijdens repressie
Landelijke benchmark

Bij acute zorgverlening is adequate en betrouwbare informatievoorziening letterlijk van levensbelang. Reports helpt Ambulancediensten effectief te sturen. Juist op momenten die ertoe doen.

Er staan bij Reports 8 rechterhanden klaar om je te ontzorgen en vooruit te helpen. Met het inrichten, vullen en beheren van een datawarehouse (DWH).

Voor ambulance, brandweer, meldkamer, GHOR en GGD.

Bob van Dulken